Psykoterapeut Nanna Sonerud
mobil: 930 01 541
post@psykoterapeuten-nannason.no

FORTSATT FORELDRE -
godt nok samarbeid etter samlivsbrudd

Et kurs for deg som enkeltforelder

Tiden etter et samlivsbrudd er for de fleste en svært vanskelig periode som krever mye. Og som for noen, nesten gir en følelse av å ha mistet grunnen under føttene.

Tilværelsen snues på hodet og de fleste vil ha en opplevelse av krise. Det er vanskelig å få hodet over vann. Det er vanskelig å få et overblikk.

Kurset FORTSATT FORELDRE gir hjelp slik at det kan bli lettere å sortere følelsene. Kurset kan gi deg bedre innsikt og forståelse. Noe som igjen kan hjelpe deg til å være en bedre forelder for dine barn i en krevende tid. Jeg er sertifisert som kursleder for FORTSATT FORELDRE (Samlivssenteret Modum Bad)

Last ned kursbeskrivelse for FORTSATT FORELDRE.