Psykoterapeut Nanna Sonerud
mobil: 930 01 541
post@psykoterapeuten-nannason.no

Individual-terapi

Terapi gir en god mulighet til i fred og ro å finne ut av hvordan man bedre kan utnytte sine evner som ressurs i eget liv, og som hjelp til å takle alvorlig sykdom, sorg, angst, uro og annet.

Noen ganger trenger vi bare et lite puff for å komme ut av gamle fastlagte mønster. Det å få hjelp til å se tingene fra en litt annen vinkel, kan gjøre at problemer blir lettere å hanskes med.

Jeg har kunst-og uttrykksterapi som spesialfelt og kan derfor også ved hjelp av kreative metoder, tegning/maling, stemme, drømmer og energibalansering, hjelpe deg til å finne en løsning ved hjelp av dette. Men det er alltid samtalen som er det bærende, og kreative evner er ingen forutsetning for å kunne bruke kunst-og uttrykksterapien.