Psykoterapeut Nanna Sonerud
mobil: 930 01 541
post@psykoterapeuten-nannason.no

 

Hva er uttrykksterapi

Det er en terapiform som sammen med samtale bruker det kreative potensialet vi alle har til å bearbeide og forstå små og store problemer livet gir oss.

Må jeg ha kunstneriske anlegg for å nyttiggjøre meg kunst- og uttrykksterapi?

Det trengs overhode ingen kreative eller kunstneriske evner utover det vi alle innehar. Her skal det ikke tegnes en flott tegning eller synges en fin sang. Det som er viktig er at du uttrykker tingene og gjør det ut fra ditt ståsted.

Hvorfor uttrykksterapi?

Fordi en tegning noen ganger kan fortelle oss mer enn vi bevisst er klart over. Fordi musikk noen ganger kan åpne usynlige dører osv. Veien vi må gå for å nå inn til våre indre rom, går ikke nødvendigvis i samme retning. For en kan det være tegning og veiledning som fører frem. For en annen bare veiledning. Den tredje velger kanskje tegning og drømmeterapi sammen med stemmebruk. Det kan enten arbeides individuelt eller i gruppe. Uttrykksterapi er en godt egnet terapiform for barn, som mange ganger lettere uttrykker seg kreativt enn språklig.

Hva kan uttrykksterapi hjelpe med?

Den kan gi støtte og hjelp når ting du opplever blir for vanskelig å takle alene. Terapien kan gjøre det lettere for deg å forstå både deg selv og andre, og derved vise deg veien ut av vanskelighetene. Uttrykksterapi kan også hjelpe deg til å få tilbake mer energi og pågangsmot, hvis du føler at livet har gått litt i stå, og du ikke riktig vet hvorfor.

Hva er energibalansering?

Det er en terapeutisk berøring hvor man arbeider med energisentrene og -strømmene i kroppen. Energibalansering er et godt supplement i en terapiprosess. Behandingen krever ikke hudkontakt.