Nanna

 

Psykoterapeut Nanna Sonerud
mobil: 930 01 541
post@psykoterapeuten-nannason.no

Litt om Nanna Sonerud

Jeg er utdannet psykoterapeut ved Institutt for Kunstterapi i Danmark. I utdannelsen inngår psykodrama, billedterapi, dramaterapi, musikkterapi og drømmearbeid.

Utdannelsen er basert på dybdepsykologi med hovedvekt på C. G. Jung og hans teori om hvordan våre ressurser kan være til hjelp og brukes til egen positiv utvikling. 

Jeg har tatt videreutdannelsen "Klinisk arbeide med par" og "Klinisk sexologi" ved Høyskolen i Bergen, og er også sertifisert som kursleder fra Modum Bad for kommunikasjonskurset PREP FOR PAR og FORTSATT FORELDRE- godt nok samarbeid etter samlivsbrudd.

Jeg har i 12 år årlig fulgt kurs og mottatt veiledning fra Psykisk Center i Danmark ledet av Anni og Bob Moore. Ved Psykisk Center har jeg arbeidet med egen psykisk utvikling, energibalansering og drømme-tydning.

Jeg startet allerede i 1977 med å arbeide med egen utvikling og terapi gjennom kurs i meditasjon, energiforståelse, pusting, stemme/lyd og bevegelse og dans både i Danmark og Norge.

Jeg er dessuten utdannet teknisk tegner og dekoratør og har 20 års yrkes-erfaring fra disse miljøene.