Psykoterapeut Nanna Sonerud
mobil: 930 01 541
post@psykoterapeuten-nannason.no

 

Parterapi

Ofte venter par lenge før de søker hjelp. Men det å få litt hjelp tidlig; få mulighet til å korrigere ”kjøreretningen” i forholdet underveis, kan være en god hjelp til å holde stø og trygg kurs bort fra samlivsbrudd /skilsmisse.

Ofte har vi vokst opp i litt forskjellige familiemiljøer. Hva vi gjorde og ikke gjorde, hva vi snakket om og ikke snakket om, hvordan vi viste kjærlighet, omtanke osv., kan ha vært ganske forskjellig.  Men det å finne frem til et språk begge forstår og kan kommunisere godt på, er ikke alltid like lett. Og hvis paret ikke finner det, vil det ofte oppstå gnisninger, og forholdet går mer over i maktkamp enn teamarbeid.

Ved å få inn en nøytral part, blir det lettere å se hva som ikke fungerer, og å ivareta og videreutvikle det som er positivt i forholdet. Som i et team er det viktig å kunne spille hverandre gode. Det er viktig at begge får levd sine liv så tett opp til egne behov og ønsker, som det er mulig innen for samlivets rammer. Samlivsbrudd/skilsmisse er en stor belastning både psykisk og økonomisk.

 Et parkurs er en god investering i fremtiden.