Psykoterapeut Nanna Sonerud
mobil: 930 01 541
post@psykoterapeuten-nannason.no

Samarbeidspartner

Sorg og dødsfall

Tidlig hjelp i en sorgprosess vil kunne gjøre det lettere å gå videre med savnet. Jeg samarbeider med Akasien Begravelsesbyrå .