Psykoterapeut Nanna Sonerud
mobil: 930 01 541
post@psykoterapeuten-nannason.no

Takster   

Individual-terapi                    Parterapi

kr 700.- (60 min)                          kr 1000,- (90 min)
kr 850,- (90 min)                                          
                                                                         

For ungdom / studenter

1 gratis prøvetime

kr 600.- (60 min)

kr 750,- (90 min)

 

Time  avbestillt  senere enn 48 timer før avtalt tid må betales fullt
 

PREP-kurs

PREP-kurs kortversjon kr. 4000.- per par (6 timer), inkl. kursmateriell.

PREP-kurs fullversjon kr. 6800.- per par (12 timer), inkl. kursmateriell.


For begge PREP-versjonene betales et depositum på kr 1000,- ved inngåelse av avtalen. Det resterende beløpet, avhengig av hvilket kurs dere velger, betales senest 7 dager før kursstart. Beløpene betales til knt.nr.  5130 05 91195.

Avbestilling:

- senere enn 7 dager og mer enn 3 dager før kursstart  faktureres 50% av kursavgiften.

- senere enn 3 dager før oppstart faktureres hele kursavgiften.

Pris for grupper og andre kurs etter nærmere avtale.